İptal İade Prosedürü

    ALICI BİLGİLERİ

    
    ALICI; Müşteri olarak http://www.eko-transfer.com alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Yanlış veya hatalı bilgiler ile üye olunması ve hizmet satın alınması tamamen ALICI'nın sorumluluğundadır. Başka kişi veya kişilerce izinli ya da izinsiz bu bilgilerin değiştirilmesinden ALICI sorumludur. Her üye kendine ait üyelik erişiminin güvenliğinden sorumludur. "www.eko-transfer.com Kullanım Sözleşmesi"nde belirtilen tüm maddeler dikkatle okunup, uyulmalıdır.

     

    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından on iki (12) saat öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.eko-transfer.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,www.eko-transfer.com takip eden on (10) gün içinde hizmet bedelini ALICI'ya iade eder.
    
    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından altı (6) saat önceye kadar hizmetin başlangıç ve bitiş yeri ile hizmet saatini değiştirme, erteleme hakkına sahiptir. Değişiklik hakkının kullanılması için bu süre içinde www.eko-transfer.com'a telefonla veya canlı destek birimlerine iletmek kaydı ile bildirimde bulunulmuş olması gerekir. Erteleme işlemi en fazla otuz (30) takvim günü sonrasına yapılabilir.
    
    Hizmete ait fatura, hizmetin gerçekleşmesi halinde düzenlenir. ALICI'ya sunulan seçenekler içerisinden ALICI'nın talep ettiği şekilde fatura teslimi gerçekleştirilir.
    
    Fatura edilmiş hizmetlerin, ALICI'dan kaynaklı iptali veya aksamasına bağlı olarak oluşabilecek tam veya kısmi para iadelerinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Aksaklık veya iptal durumu www.eko-transfer.com kaynaklı ise ödemenin tamamı ALICI hesabına geri iade edilir.
    
    Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde, Kampanya ve diğer yapılabilecek promosyon özellikli satışlarda İptal işlemi gerçekleştirilemez, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ancak otuz (30) takvim günü içerisinde kullanılmak üzere değişiklik kurallarına uygun olarak erteleme hakkını kullanabilir.
    
    İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.eko-transfer.com'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
    
    Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.